ga naar de inhoud ga naar de navigatie ga naar zoeken

Loverboys

Loverboys/Lovergirls

Een loverboy is een mensenhandelaar die een meisje emotioneel afhankelijk maakt. Hij gaat een liefdesrelatie met haar aan (of belooft dat te doen). Maar daarna buit hij haar uit in de prostitutie door dwang, geweld, afpersing, fraude en misleiding te gebruiken. Soms gebruikt de loverboy een meisje ook bij drugshandel, bij het afsluiten van leningen en bij het leasen van auto’s.
Ook meiden ronselen andere meiden voor de prostitutie. Zij doen dit door de ander emotioneel afhankelijk te maken door het aangaan van vriendschap en hen daarna uit te buiten, te chanteren.

Doelgroep

De doelgroep van de loverboy bestaat uit mooie, kwetsbare, laag opgeleide meisjes. De meisjes hebben vaak een instabiele achtergrond. Er zijn signalen dat loverboys zich steeds vaker gaan richten op allochtone meisjes uit een eercultuur.

Wat kan de opleiding doen?

Ook op uw opleiding kunnen studenten slachtoffer zijn van een loverboy. Wees alert hierop.
Een signaleringslijst mensenhandel vindt u op: www.jeugdprostitutie.nu/slachtoffersendaders/signaleringslijst

Wat kunt u doen bij een vermoeden?

  • Ga een gesprek aan met de studente. Verwijs door voor hulpverlening (sociale kaart).
  • Houd het verzuim van het meisje nauwkeurig bij.
  • Ga (afhankelijk van de leeftijd en de leefomstandigheid van de studente) een gesprek aan met de ouders van het meisje over uw vermoedens
  • Neem contact op met de wijkagent als u ‘verdachte’ jongens bij de opleiding ziet.
  • Neem contact op met de politie.

Melden van gedwongen prostitutie:

De meisjes worden tegenwoordig vooral geronseld via internetsites, zoals Hyves, msn, en chatrooms. Maar de loverboys ronselen ook meisjes in de buurt van scholen en in uitgaanscentra.
De daders werken steeds professioneler. Ze opereren vaak in netwerken. Zij werven niet alleen zelf nieuwe meisjes, maar doen dit ook via meiden die zij al ‘in hun macht’ hebben.

Officieel zijn meer dan 200 meisjes in Nederland het slachtoffer van loverboys (cijfers uit 2010 van CoMensha). Maar het vermoeden is dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Feitelijk is het fenomeen ‘loverboy’ een vorm van (binnenlandse) mensenhandel die strafbaar wordt gesteld onder artikel 273a in het Wetboek van Strafrecht. In Nederland verstaat men onder mensenhandel uitbuiting in de seksindustrie. Strafbaar zijn exploitatie onder dwang of misleiding en exploitatie van minderjarigen.

Meer weten?

Voor professionals:

Voor studenten: